Geometrisk udformning af veje og stier i byer


Vejplanlægning i by områder

2.2 StinettetGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 2. Kommuneplanens trafiknet.

4.1 Krav til vejsystemetGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 4. Forudsætninger for planlægning af vejsystemet.

5.1 Krav til stisystemet

5.4 Separate stier

5.5 Stier langs veje

5.6 Hovedruter ad lokalveje

5.8 Krydsninger mellem stier og veje

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 5. Forudsætninger for planlægningen af stisystemet.*

7.5 Synshandicappede

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 7. De handicappedes trafiksystem.

8.4 Trafikintensitet

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 8. Forundersøgelser.

9.3 Hastighedsklassificering

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejplanlægning i byområder, Vejplanlægning i byområder, Kap 9. Planlægning af det samlede vejnet.

Forudsætninger for den geometriske udformning

3.1 Definitioner

3.2 Beregninger for trafikintensitet

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Forudsætninger for den geometriske udformning, Forudsætninger for den geometriske udformning, Kap 3. Trafikintensitet og kapacitet.

3.5 Kapacitet for fodgængertrafik

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Forudsætninger for den geometriske udformning, Forudsætninger for den geometriske udformning, Kap 3. Trafikintensitet og kapacitet.

6.2 Gang-, cykel- og knallertrafik

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Forudsætninger for den geometriske udformning, Forudsætninger for den geometriske udformning, Kap 6. Arealforhold.

6.3 Vejudstyr

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Forudsætninger for den geometriske udformning, Forudsætninger for den geometriske udformning, Kap 6. Arealforhold.

7.2 Biltrafik

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Forudsætninger for den geometriske udformning, Forudsætninger for den geometriske udformning, Kap 7. Trafiktekniske grundværdier.

Stikryds

Indholdsfortegnelse

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Struktur, forord og indholdsfortegnelse.

1.2 Indholdet af dette hæfte

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Kap 1. Indledning.

1.3 Vejreglernes status

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Kap 1. Indledning.

3.1 Hovedtyper

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds , Kap 3. Stikrydstyper.

3.2 Kryds mellem to stier, begge med adskilt cykel- og gangtrafik

3.3 Kryds mellem sti med adskilt cykel- og gangtrafik og fællessti

3.4 Kryds mellem sti med adskilt cykel- og gangtrafik og fællessti

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Kap 3. Stikrydstyper.

4.2 Cykelstier og fællesstier

4.4 Fodgængerfelter

4.5 Forsætninger

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Kap 4. De enkelte elementer.

5.3 Oversigtsarealer

5.4 Oversigtslængder

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Stikryds, Stikryds, Kap 5. Oversigtsforhold.

Vejkryds

3.2 Signalregulerede vejkryds

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejkryds, Vejkryds, 3. Vejkrydstyper.

4.2 Kørespor

4.3 KurveradierGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Traceringselementer, Traceringselementer, Kap 4. Horisontalkurver.
4.5 Cykelstier mm.Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejkryds, Vejkryds, 4. De enkelte elementer.

5.2 OversigtsarealGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejkryds, Vejkryds, 5. Oversigt i vejkryds.

5.4 Oversigt for højresvingende ved cykelstiGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejkryds, Vejkryds, 5. Oversigt i vejkryds.


6.2 Opstilling af forudsætninger
Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejkryds, Vejkryds, 6. Fastlæggelse af krydsudformning.

Fartdæmpere

IndholdsfortegnelseGeometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fartdæmpere, Fartdæmpere, Forord og Indholdsfortegnelse.

Definitioner

Behovet for fartdæmpning

Forudsætninger

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fartdæmpere, Fartdæmpere, Kap.2 Generelt om fartdæmpning.

Udformning af fartdæmpere

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fartdæmpere, Fartdæmpere, Kap.5 Fartdæmpere for cykler og knallerter.

Kørearealer

Midterheller

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fartdæmpere, Fartdæmpere, Kap.4 De enkelte elementer.

Krydsninger mellem stier og veje

4.1 Oversigt over elementer

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Krydsninger mellem stier og veje, Krydsninger mellem stier og veje, 4. De enkelte elementer.

4.2 Kørespor

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Krydsninger mellem stier og veje, Krydsninger mellem stier og veje, 4. De enkelte elementer.

4.9 Indsnævringer

4.10 Bomme etc.

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Krydsninger mellem stier og veje, Krydsninger mellem stier og veje, 4. De enkelte elementer.

5.2 Oversigt for biltrafik

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Krydsninger mellem stier og veje, Krydsninger mellem stier og veje, 5. Oversigt i vej/stikrydsninger.

Tværprofiler

3.10 Skille- og yderrabat

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Tværprofiler, Tværprofiler, Kap 3. Tværprofilelementer.

3.4 Selektive lukninger i øvrigt

3.6 Cykelspor

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Tværprofiler, Tværprofiler, Kap 3. Tværprofilelementer.

4.4 Brug af eksempelsamlingen

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Tværprofiler, Tværprofiler, Kap 4. Valg af tværprofil.

Traceringselementer

Fodgængerområder

Indholdsfortegnelse

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fodgængerområder, Fodgængerområder, Forord og Indholdfortegnelse.

2.1 Definitioner mm.

2.2 Gågader

2.3 Opholds- og legeområder

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fodgængerområder, Fodgængerområder, Kap 2. Generelt om udformning af fodgængerområder.

3.5 ”Kørearealer” for cykler

3.8 Cykelparkering

3.10 Særlige foranstaltninger for handicappede

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Fodgængerområder, Fodgængerområder, Kap 3. Elementer.

Bustrafik

2.3. Busnettets udformning

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 2. Forudsætninger.

3.3. Tværprofilet

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 3. Vejstrækning.
4.2 Busbaner

4.3 Busveje

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 4. Busbaner, busveje og bussluser.

5.2 Ikke signalregulerede kryds

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 5. Kryds.

6.5 Bussen i stillevejsområder

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 6. Specielle foranstaltninger.

Kap 7. Busvej mellem to centre i Odense

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Eksempler, Kap 7. Busvej mellem to centre i Odense.

7.2 Placering og principudformning

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 7. Stoppesteder.
8.3 Publikums- og chaufførfaciliteter

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Vejregler for Bustrafik, 8. Terminaler.

23. “Busgade” med lokaltrafik i København

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Bustrafik, Eksempler, Kap 23. “Busgade” med lokaltrafik i København.

Parkeringspladser mv.

3.8 Busterminaler3.15 Cykelparkeringsanlæg

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Parkeringspladser m.v., Anlæg for parkering og standsning m.v., Kap 3. Typer.

3.13 Vendepladser
Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Parkeringspladser m.v., Anlæg for parkering og standsning m.v., Kap 3. Typer.

4.24 Cykelstativer

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Parkeringspladser m.v., Anlæg for parkering og standsning m.v., Kap 4. Elementer.

5.2 Bygningsreglementerne

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Parkeringspladser m.v., Anlæg for parkering og standsning m.v., Kap 5. Dimensionering af parkeringsanlæg.

Det visuelle miljø

2.2 Smukkere gade og veje

2.3 Bedre trafikantadfærd

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Det visuelle miljø, Det visuelle miljø, Kap 2. Problemer og ønsker.

4.2 Elementer

Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Det visuelle miljø, Det visuelle miljø, Kap 4. Byens rum