Vejregler

Vejreglerne en samling af den vej- og trafiktekniske viden og/eller erfaring, som eksperter – dvs. deltagerne i vejregelprojekt – og arbejdsgrupperne – mener at kunne anbefale deres kolleger i sektoren af anvende. Vejreglerne er således dels regulerende, oftest i form af normer, dels et værktøj til etablering af et konkret beslutningsgrundlag.
Læs mere om vejregelarbejdet.

På Cykelviden.dk har vi samlet og kategoriseret den del af vejreglerne som omhandler cyklister og cykeltrafik. Følg de overordnede links nedenfor for at se links til de specifikke vejregler.