Tag Vejledninger

Undgå højresvingsulykker

Undgå højresvingsulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er få, men meget alvorlige. I en ny pjece fra Vejdirektoratet, som er udsendt til kommunerne, er opsamlet viden om, hvordan krydsene kan indrettes, så risikoen for højresvingsulykker bliver mindre

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter Artikelserie om problemer og løsninger i vejkryds. Dansk Cyklist Forbund 2002.

Bussen holder

Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. Hovedstadens Udviklingsråd 2002.