Tag Vejkryds

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Signalregulering en gevinst for sikkerheden

Signalregulering af 4-benede kryds i byområder kan få antallet af uheld og personskader til at falde markant – også på strækninger op til krydsene.  Se artikel (pdf) udarbejdet af Søren Underlien Jensen, Trafitec. Signalregulering og trafiksanering har en positiv effekt på trafiksikkerheden. Denne type vejtekniske tiltag medfører fald i uheld og personskader på mellem 25 [...]

Stor variation i Politiets registreringer af cykeluheld

Stor variation i Politiets registreringer af cykeluheld Politiets registreringer af cykeluheld varierer meget mellem de indbyrdes kommuner i landet, viser en ny undersøgelse fra Trafitec. Hvor det står bedst til registrerer politiet godt 60% af alle cykeluheld, mens der i de dårligste kommuner kun registreres knap 10% af alle cykeluheld.

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister Etablering af rundkørsler får typisk antallet af uheld med biler til at falde. Men det samme gælder desværre ikke uheld med cyklister – antallet af uheld med cyklister falder nemlig ikke, når et vigepligtskryds bygges om til en rundkørsel. Danmarks Transport Forskning har udgivet en rapport om emnet.

Undgå højresvingsulykker

Undgå højresvingsulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er få, men meget alvorlige. I en ny pjece fra Vejdirektoratet, som er udsendt til kommunerne, er opsamlet viden om, hvordan krydsene kan indrettes, så risikoen for højresvingsulykker bliver mindre

Krydsulykker mellem cykler og biler

Små uopmærksomheder i trafikken fører til cykelulykker. Hensynsløse fartdjævle og spritbilister er ikke alene om at skabe ulykker i trafikken. Det kan også være ”helt almindelige trafikanter” i alle aldre, der laver banale fejl. Sådan lyder en af konklusionerne, i femte temarapport fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) – Krydsulykker mellem cykler og biler.

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter Artikelserie om problemer og løsninger i vejkryds. Dansk Cyklist Forbund 2002.

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.

Sikkerhedseffekten af nye vejudformninger i vejkryds

Sikkerhedseffekten af nye vejudformninger i vejkryds Notat nr. 69, Vejdirektoratet 1999.

Sikkerhed for cyklister i kryds

Sikkerhed for cyklister i kryds Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Pablo Celis, Afgangsprojekt 1998/1999.