Tag turisme

Potentialet for mere cykelturisme

Præsentationerne fra Cykelturisme-forløbet på den nationale cykelkonference.

Cykelturisme i Tyskland

Thomas Froitzheim fra det tyske cyklistforbunds, ADFC, præsentation fra den nationale cykelkonference i Fredericia.

”Fremtidens trafik” – set med cyklistøjne

I januar 2009 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at dansk transportpolitik skal være grøn. Det skete med aftalen ”En grøn transportpolitik”, hvor parterne blev enige om, at cyklismen skal fremmes, hvor det er en realistisk mulighed. I april måned i år fremlagde transportministeriet så debatoplægget ”Fremtidens trafik” på en konference om strategiske [...]