Tag Transportvaner

Pendlercykler godt for kollektiv transport

Pendlercykler godt for kollektiv transport Evaluering af et Trafikpuljeprojekt. Nordjyllands Trafikselskab 2002.

Cykelprojekt har påvirket folks transportvaner

Cykelprojekt har påvirket folks transportvaner Et projekt i Aalborg støttet af Trafikpuljemidler har fået cykeltrafikken til at stige op til 20% på en rute efter etablering af cykelkorridor.

Cykeltrafik

Cykeltrafik – en beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen. Transportrådet 2002.

Persontransport og bæredygtighed

Persontransport og bæredygtighed Notat om danskernes transportadfærd. Danmarks TransportForskning 2002.

Familliens miljøvaner

Familliens miljøvaner Danmarks Statistik, august 2002

Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

HÆFTE: Fra dør til dør – med cykel, tog og bus [.pdf] Pointer, erfaringer og idéer. Hæftet er udgivet af Dansk Cyklist Forbund, HT og DSB S-tog, 1998. Redaktør: Paul Metelmann Redaktionsgruppen bestod af: Anne Pilegaard, Niels Gerner Larsen, Carina Botoft, Sofie Nielsen, Thomas Krag, Erik Kjærgaard, Lene Jensby og Niels Jensen