Tag Trafiksikkerhed

Stor variation i Politiets registreringer af cykeluheld

Stor variation i Politiets registreringer af cykeluheld Politiets registreringer af cykeluheld varierer meget mellem de indbyrdes kommuner i landet, viser en ny undersøgelse fra Trafitec. Hvor det står bedst til registrerer politiet godt 60% af alle cykeluheld, mens der i de dårligste kommuner kun registreres knap 10% af alle cykeluheld.

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister Etablering af rundkørsler får typisk antallet af uheld med biler til at falde. Men det samme gælder desværre ikke uheld med cyklister – antallet af uheld med cyklister falder nemlig ikke, når et vigepligtskryds bygges om til en rundkørsel. Danmarks Transport Forskning har udgivet en rapport om emnet.

Krydsulykker mellem cykler og biler

Små uopmærksomheder i trafikken fører til cykelulykker. Hensynsløse fartdjævle og spritbilister er ikke alene om at skabe ulykker i trafikken. Det kan også være ”helt almindelige trafikanter” i alle aldre, der laver banale fejl. Sådan lyder en af konklusionerne, i femte temarapport fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) – Krydsulykker mellem cykler og biler.

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter

Krydset – et farligt sted for bløde trafikanter Artikelserie om problemer og løsninger i vejkryds. Dansk Cyklist Forbund 2002.

Første større undersøgelse af ældre fodgængere og cyklisters adfærd

Første større undersøgelse af ældre fodgængere og cyklisters adfærd Brede fortove uden forhindringer, synlige fodgængerfelter, jævn belægning og god belysning. Det er nogle de ting, der står på de ældre trafikanters ønskeliste.

Evaluering af Odense Cykelby

Evaluering af Odense Cykelby Odense Cykelby sluttede som projekt i 2002. Evalueringen af det omfattende projekt lå klar i juni 2004. Resultaterne var flotte. Bl.a. cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture i projektperioden fra 1999-2002.

Cykling mod strømmen i centrum

Cykling mod strømmen i centrum En evaluering af modstrømscykelruter i Roskilde Kommune viser en stigning i cykeltrafikken og indtil videre en positiv effekt på sikkerheden.

Ny type rundkørsel evalueret

Ny type rundkørsel evalueret I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.

Foranalyse af højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler

Foranalyse af højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler Havarikommissionen for Vejulykker har nu analyseret årsagerne til de mange højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister nærmere og rapporteret resultaterne i en foranalyse.

Det kan være farligt at bruge cykelhjelm – i England!

Det kan være farligt at bruge cykelhjelm – i England! En ny undersøgelse fra England påviser en øget risiko for uheld, når cyklister færdes med cykelhjelm. Den øgede risiko skyldes primært, at bilister opfatter cyklister med cykelhjelm som sikre trafikanter og derfor bl.a. overhaler tættere på cyklisterne.