Tag Trafikindeks

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Cykelkonference 2008

Cykelkonferencen blev afholdt på Hotel H.C. Andersen i Odense. Konferencen varede to dage og omfattede otte temaer, fordelt på tre workshopper og fem sessioner. Programmet sluttede med en cykeltur i Odense De tilgængelige indlæg fra foredragsholderne samt sammendrag fra workshops kan ses ved at klikke på de enkelte programpunkter herunder.

Evaluering af Odense Cykelby

Evaluering af Odense Cykelby Odense Cykelby sluttede som projekt i 2002. Evalueringen af det omfattende projekt lå klar i juni 2004. Resultaterne var flotte. Bl.a. cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture i projektperioden fra 1999-2002.

Vejledning i manuelle trafiktællinger

Vejledning i manuelle trafiktællingerTrafikstatistikafdelingen, Rapport 24, Vejdirektoratet 1995

Cykeltrafik

Cykeltrafik – en beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen. Transportrådet 2002.

Persontransport og bæredygtighed

Persontransport og bæredygtighed Notat om danskernes transportadfærd. Danmarks TransportForskning 2002.

Familliens miljøvaner

Familliens miljøvaner Danmarks Statistik, august 2002

Kommuneatlas – Kort om veje og trafik

Kommuneatlas – Kort om veje og trafik SAMKOMs kommuneatlas giver et overblik over kommunevejenes tilstand og udvikling gennem en række nøgleinformationer præsenteret på overskuelige temakort.

Færdselstællinger 2000-2004 – Københavns Kommune

Færdselstællinger 2000-2004 – Københavns Kommune Cyklen er et mere populært transportmiddel mellem de københavnske brokvarterer og indre by end bilen, viser den tyvende udgave af “Færdselstællinger” fra Københavns Kommune.