Tag Rundkørsler

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Bløde trafikanter føres under rundkørsel

Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister

Rundkørsler er ikke sikre for cyklister Etablering af rundkørsler får typisk antallet af uheld med biler til at falde. Men det samme gælder desværre ikke uheld med cyklister – antallet af uheld med cyklister falder nemlig ikke, når et vigepligtskryds bygges om til en rundkørsel. Danmarks Transport Forskning har udgivet en rapport om emnet.

Ny type rundkørsel evalueret

Ny type rundkørsel evalueret I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-96. Vejdirektoratet 2002.

Minirundkørsler øger sikkerhed for cyklister

Minirundkørsler øger sikkerhed for cyklister Nye, billige løsninger, der kan øge cyklisters sikkerhed i T-kryds.

Idékatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer

Idékatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer Afsnit om bl.a. blandet trafik og rundkørsler. Vejdirektoratet 2000.

Silkeborg Kommune – Etablering af et sammenhængende cykelstinet og anlæg af en rundkørsel

Silkeborg Kommune – Etablering af et sammenhængende cykelstinet og anlæg af en rundkørsel Fra Evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Miljøstyrelsen 1998.

Sikkerhed i nyere danske rundkørsler

Sikkerhed i nyere danske rundkørsler Delundersøgelse fra en vejregelforberedende arbejdsgruppe. Trafikdage 1994.