Tag lovgivning

Redegørelse om behovet for en mere cyklistvenlig færdselslov inden for Justitsministeriets område

Justisministerens redegørelse om behovet for at gøre færdselsloven mere cyklistvenlig berører følgende emner stillet af Dansk Cyklist Forbund: Hastighedsgrænser i tættere bebygget område Mulighed for at cyklister kan dreje til højre for rødt lys og køre lige- ud i T-kryds Cykler skal flere steder tillades at køre mod ensretningen Cyklister skal sikres bedre i forhold [...]