Tag Handlingsplaner

Pendlerplan skal fremme cykling i Aalborg

Ny Pendlerplan skal fremme cykling i Aalborg Alt for mange medarbejdere i Aalborg Kommune kører alene i bilen når de skal til og fra arbejde istedet for at koordinere transporten med andre. Det gør Aalborg Kommune noget ved med en ny pendlerplan, der bl.a. også skal være med til at fremme cykeltrafikken.

Ny plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune

Ny plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune Århus Byråd vil gerne have flere til at cykle. Derfor er der udarbejdet et forslag til cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus. Planen er til offentlig debat i perioden fra 6. februar til 31. marts 2006

Fredericia Cykelhandlingsplan

Fredericia Cykelhandlingsplan En ny cykelhandlingsplan for Fredericia skal sikre fremme af cykeltrafikken. Handlingsplanen er udarbejdet med Dansk Cyklist Forbund som konsulent.

Horsens har fået en Cykelpolitik

Horsens har fået en Cykelpolitik “Flere på cykel” er et mål, som Horsens Kommune i de kommende år vil arbejde hen imod. Horsens har fået en cykelpolitik, der bl.a. medfører etablering af et cykelmelderkorps, der løbende skal rapportere om driftsproblemer på cykelarealerne.

Cyklistplan for Næstved

Cyklistplan for Næstved Næstved Kommune har udarbejdet cyklistplanen i et tæt samarbejde med repræsentanter for lokale interesseorganisationer og andre myndigheder. Planens formål er at styrke cyklisters sikkerhed samt at få øget cyklens andel af rejser i byen.

Cykelpolitik 2002-2012 – Københavns Kommune

Cykelpolitik 2002-2012 Københavns Kommunes politik og planer. Københavns Kommune 2002.

Håndbog i hastighedsplanlægning for byområder

Håndbog i hastighedsplanlægning for byområder Rapport. Vejdirektoratet 2001.

Flere på cykel

Flere på cykel Inspiration til bedre cykeltrafik i Danmark. Dansk Cyklist Forbund 2000.

Idékatalog for cykeltrafik – Cykeltrafik er mere end cykelstier

Idékatalog for cykeltrafik – Cykeltrafik er mere end cykelstier Afsnit om bl.a. plan & proces, kortlægning og realisering. Vejdirektoratet 2000.

Idekatalog for cykeltrafik – Byplanlægning

Idekatalog for cykeltrafik – Byplanlægning Afsnit om bl.a. styring og planlægning. Vejdirektoratet 2000.