Tag Handlingsplaner

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Ny Cykelstihandlingsplan for Ålborg Kommune

Aalborg Kommune har vedtaget en Cykelstihandingsplan for 2009 med særligt fokus på gode og sikre muligheder for at transportere sig på cykel. De nuværende cyklister skal fortsat se cyklen som et godt transportmiddel, og der skal tiltrækkes nye cyklister. Investeringerne i cykeltrafik skal give gode rammer for borgerne i byerne såvel som i landdistrikterne. Investeringerne [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Regeringens Grønne Transportpolitik

Den danske transportpolitik er i dag sat på et grønt spor frem til 2020. Aftalen indeholder overordnede grønne principper for transportpolitikken samt konkrete bane- og vejprojekter for ca. 87 milliarder kroner, hvoraf to tredjedele af investeringerne går til den kollektive trafik. Det er en bred forligskreds bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale [...]

Cykelkonference 2008

Cykelkonferencen blev afholdt på Hotel H.C. Andersen i Odense. Konferencen varede to dage og omfattede otte temaer, fordelt på tre workshopper og fem sessioner. Programmet sluttede med en cykeltur i Odense De tilgængelige indlæg fra foredragsholderne samt sammendrag fra workshops kan ses ved at klikke på de enkelte programpunkter herunder.

Borgerworkshop skal fremme cyklismen

Borgerne i Helsingør inviteres til at proritere cykelindsatsen på en workshop. Det skal resultere i, at brugen af cykel fordobles over de næste fire år. I Helsingør er målet, at 25% af alle ture i 2012 skal foregå på cykel, hvor det i dag kun er ca. 12%. Derfor inviterer Helsingør Kommune borgerne til workshop [...]

Mere Trafiksikkerhed på vejene

Mere Trafiksikkerhed på vejene Transport- og Energiministeriet har netop udsendt en ny handlingsplan. I udspillet – Mere trafiksikkerhed på vejene – kan der læses mere om hvilke indsatser og aktiviteter inden for Transport- og Energiministeriets område, som vil medvirke til at forbedre trafiksikkerheden. Herunder nævnes en ny national cykelstrategi, som forventes udarbejdet i løbet af [...]

Ny national sikkerhedsplan fra Færdselssikkerhedskommisionen

Ny national sikkerhedsplan fra Færdselssikkerhedskommisionen Lastbilchauffører skal holde helt stille og se orientere sig, før de drejer. Sådan lyder et af de 100 forslag til forbedringer af trafiksikkerheden, som Færdselssikkerhedskommissionen i dag præsenterer

”Flere cykler på sikker vej i staten”

”Flere cykler på sikker vej i staten” er Transport- og Energiministeriets nye cykelstrategi og et bidrag til at få endnu flere danskere til at vælge cyklen og få cyklisterne sikkert til og fra arbejde, ud i naturen og til fritids-aktiviteter.

Cykelpolitik i Groningen og andre europæiske byer

Cykelpolitik i Groningen og andre europæiske byer Rapporten “Continuos and integral: The cycling policies of Groningen and other European cycling cities” beskriver trafik- og cykkelpolitikken i 10 europæiske byer.