Tag Evalueringer

Cykelfelter – sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter – sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Rapport nr. 51, Vejdirektoratet 1996.

Silkeborg Kommune – Etablering af et sammenhængende cykelstinet og anlæg af en rundkørsel

Silkeborg Kommune – Etablering af et sammenhængende cykelstinet og anlæg af en rundkørsel Fra Evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Miljøstyrelsen 1998.

Sikkerhed i nyere danske rundkørsler

Sikkerhed i nyere danske rundkørsler Delundersøgelse fra en vejregelforberedende arbejdsgruppe. Trafikdage 1994.

Vejle Kommune – Cykelsti på ruten Østerbrogade – Winfeld Hansensgade – Toldbodvej

Vejle Kommune – Cykelsti på ruten Østerbrogade – Winfeld Hansensgade – Toldbodvej Fra Evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Miljøstyrelsen 1998.

Svendborg Kommune – Ensretning af Voldgade og etablering af cykelbaner

Svendborg Kommune – Ensretning af Voldgade og etablering af cykelbaner Fra Evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Miljøstyrelsen 1998.

Holbæk Kommune – Omlægning af Ahlgade – trafiksikkerhed, støj og barriereeffekt

Holbæk Kommune – Omlægning af Ahlgade – trafiksikkerhed, støj og barriereeffekt Fra Evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen 1992-1995. Miljøstyrelsen 1998.

Evaluering af cykelruter – Næstved Kommune

Evaluering af Cykelruter – Næstved Kommune En evaluering af etablering af cykelruter i Næstved Kommune i forbindelse med Vejdirektoratets Trafikpulje og Rådighedspuljen.

Evaluering af Stibro – Næstved Kommune

Evaluering af Stibro – Næstved Kommune En evaluering af Stibroen i Næstved Kommune i forbindelse med Vejdirektoratets Trafikpulje og Rådighedspuljen.