Tag Evalueringer

Pendlercykler godt for kollektiv transport

Pendlercykler godt for kollektiv transport Evaluering af et Trafikpuljeprojekt. Nordjyllands Trafikselskab 2002.

Evaluering af Odense Cykelby

Evaluering af Odense Cykelby Odense Cykelby sluttede som projekt i 2002. Evalueringen af det omfattende projekt lå klar i juni 2004. Resultaterne var flotte. Bl.a. cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture i projektperioden fra 1999-2002.

Ny type rundkørsel evalueret

Ny type rundkørsel evalueret I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.

Sikker på cykel

Sikker på cykel Evaluering af trafikpuljeprojektet. Herning Kommune 2002.

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark En analyse af uheld i danske rundkørsler i årene 1991-96. Vejdirektoratet 2002.

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.

Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder

Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 50, Vejdirektoratet 1996.

Sikkerhedseffekten af nye vejudformninger i vejkryds

Sikkerhedseffekten af nye vejudformninger i vejkryds Notat nr. 69, Vejdirektoratet 1999.

Nye metoder i konfliktteknik og adfærdsstudier

Nye metoder i konfliktteknik og adfærdsstudier Vejplanområdet, Trafiksikkerhed og Miljø, notat 3, Vejdirektoratet 1994.