Tag Cykelstier

Idékatalog for cykeltrafik – Drift og vedligehold

Idékatalog for cykeltrafik – Drift og vedligehold Afsnit om bl.a. drift, vedligehold, jævnhed og kvalitet. Vejdirektoratet 2000.

Idékatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer

Idekatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer Afsnit om bl.a. cykelbaner, kantbaner samt ens- og dobbeltrettede cykelstier. Vejdirektoratet 2000.

Effekter af overkørsler og blå cykelfelter

Effekter af overkørsler og blå cykelfelter Før-og-efterevaluering af trafiksikkerheden ved anlæg af overkørsler i vigepligtsregulerede kryds og blå cykelfelter i signalregulerede kryds i Københavns Kommune, Trafitec 2006.

Tryghed og sikkerhed på cykelstier i København

Tryghed og sikkerhed på cykelstier i København Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.