Tag Cykelstier

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Bløde trafikanter føres under rundkørsel

Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]

Ny type rundkørsel evalueret

Ny type rundkørsel evalueret I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.

Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed

Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.

Effekter af overkørsler og blå cykelfelter

Effekter af overkørsler og blå cykelfelter Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister

Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.

Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder

Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 50, Vejdirektoratet 1996.

Cykelstier i byer – den sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstier i byer – den sikkerhedsmæssige effekt Vejdirektoratet 1985, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltning.