Tag Cykelpendling

Cykler gratis med S-toget

”Cykler gratis med S-toget?” lyder overskriften i en af artiklerne i dette nyhedsbrev. Men nu kan man egentlig godt slette spørgsmålstegnet, for DSB har besluttet at forlænge forsøgsordningen med gratis cykler. Flere ”flexrum”, dvs. rum til cykler og barnevogne, var det største ønske blandt kunderne i DSB’s store idékonkurrence i sommer. Hos Dansk Cyklist Forbund [...]

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Regeringens Grønne Transportpolitik

Den danske transportpolitik er i dag sat på et grønt spor frem til 2020. Aftalen indeholder overordnede grønne principper for transportpolitikken samt konkrete bane- og vejprojekter for ca. 87 milliarder kroner, hvoraf to tredjedele af investeringerne går til den kollektive trafik. Det er en bred forligskreds bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale [...]

Cykelkonference 2008

Cykelkonferencen blev afholdt på Hotel H.C. Andersen i Odense. Konferencen varede to dage og omfattede otte temaer, fordelt på tre workshopper og fem sessioner. Programmet sluttede med en cykeltur i Odense De tilgængelige indlæg fra foredragsholderne samt sammendrag fra workshops kan ses ved at klikke på de enkelte programpunkter herunder.

Pendlercykler godt for kollektiv transport

Pendlercykler godt for kollektiv transport Evaluering af et Trafikpuljeprojekt. Nordjyllands Trafikselskab 2002.

Cykelprojekt har påvirket folks transportvaner

Cykelprojekt har påvirket folks transportvaner Et projekt i Aalborg støttet af Trafikpuljemidler har fået cykeltrafikken til at stige op til 20% på en rute efter etablering af cykelkorridor.

Bussen holder

Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. Hovedstadens Udviklingsråd 2002.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet Projektpræsentation. Trafikdage 1996.

Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

HÆFTE: Fra dør til dør – med cykel, tog og bus [.pdf] Pointer, erfaringer og idéer. Hæftet er udgivet af Dansk Cyklist Forbund, HT og DSB S-tog, 1998. Redaktør: Paul Metelmann Redaktionsgruppen bestod af: Anne Pilegaard, Niels Gerner Larsen, Carina Botoft, Sofie Nielsen, Thomas Krag, Erik Kjærgaard, Lene Jensby og Niels Jensen