Tag Cykelparkering

Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station

Roskilde Station har Danmarks fjerde højeste antal passagerer, og det har skabt et stort pres på stationens cykelparkering – og tilsvarende utilfredshed med forholdene blandt stationens brugere. Derfor har kommunen indledt et målrettet samarbejde med DSB, der er mundet ud i en handlingsplan for en tidssvarende cykelparkering ved Roskilde Station. Planen sætter fokus både på [...]

Nyt idékatalog sætter fokus på samspillet mellem cyklen og den kollektive trafik

Det skal være mere attraktivt at kombinere cyklen og den kollektive trafik. Et nyt idékatalog fra Trafikstyrelsen sætter fokus på bedre samspil mellem de to transportformer. Hver femte togpassager cykler allerede til stationen, og endnu flere kunne med fordel kombinere cyklen og toget. Halvdelen af befolkningen bor inden for 10 min. på cykel fra en [...]

Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. “Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Cykelkonference 2008

Cykelkonferencen blev afholdt på Hotel H.C. Andersen i Odense. Konferencen varede to dage og omfattede otte temaer, fordelt på tre workshopper og fem sessioner. Programmet sluttede med en cykeltur i Odense De tilgængelige indlæg fra foredragsholderne samt sammendrag fra workshops kan ses ved at klikke på de enkelte programpunkter herunder.

Bussen holder

Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. Hovedstadens Udviklingsråd 2002.

Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

HÆFTE: Fra dør til dør – med cykel, tog og bus [.pdf] Pointer, erfaringer og idéer. Hæftet er udgivet af Dansk Cyklist Forbund, HT og DSB S-tog, 1998. Redaktør: Paul Metelmann Redaktionsgruppen bestod af: Anne Pilegaard, Niels Gerner Larsen, Carina Botoft, Sofie Nielsen, Thomas Krag, Erik Kjærgaard, Lene Jensby og Niels Jensen  

Idékatalog for cykeltrafik – Vejvisning og cykelkort

Idekatalog for cykeltrafik – Vejvisning og cykelkort Afsnit om bl.a. cykelkort, ruter, parkering og skilte. Vejdirektoratet 2000.

Idékatalog for cykeltrafik – Cykelparkering

Idekatalog for cykeltrafik – Cykelparkering Et afsnit helliget cykelparkering – om bl.a. planlægning, standard, kapacitet, anlæg og finansiering. Vejdirektoratet 2000.

Cykelparkeringshåndbogen

Cykelparkeringshåndbog Dansk Cyklist Forbund har gennemført et udredningsarbejde om, hvordan man løser cykelparkeringsproblemet. Arbejdet er finansieret af Realdania, Københavns kommune, Grundejernes Investeringsfond og Nykredits Fond og håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Celis Consult.