Tag Cykelfremme

Collection of Cycle Concepts

Collection of Cycle Concepts Idékatalog for cykeltrafik – in english. Vejdirektoratet 2000.

Flere på cykel

Flere på cykel Inspiration til bedre cykeltrafik i Danmark. Dansk Cyklist Forbund 2000.

Hverdagscykling i landdistrikter

Hverdagscykling i landdistrikter Pjece på baggrund af rapport. Dansk Cyklist Forbund 2002.

Projekt “Indkøbscyklen”

Projekt “Indkøbscyklen” Beskrivelse og undersøgelse af et projekt. Præstø Kommune 2001.

Pendlercykler godt for kollektiv transport

Pendlercykler godt for kollektiv transport Evaluering af et Trafikpuljeprojekt. Nordjyllands Trafikselskab 2002.

Rapport om sundhed og cykling

Rapport om sundhed og cykling Det Økologiske Råd har sammen med Hjerteforeningen, Dansk Cyklist Forbund og Skole og Samfund udarbejdet en større rapport om cykling, motion, sundhed og miljø.

Evaluering af Odense Cykelby

Evaluering af Odense Cykelby Odense Cykelby sluttede som projekt i 2002. Evalueringen af det omfattende projekt lå klar i juni 2004. Resultaterne var flotte. Bl.a. cyklede odenseanerne 35 mio. nye cykelture i projektperioden fra 1999-2002.

Cykling mod strømmen i centrum

Cykling mod strømmen i centrum En evaluering af modstrømscykelruter i Roskilde Kommune viser en stigning i cykeltrafikken og indtil videre en positiv effekt på sikkerheden.

Demonstrationsprojektet Fremme af sikker cykeltrafik

Demonstrationsprojektet Fremme af sikker cykeltrafik Evaluering af Trafikpuljeprojekt. Nakskov Kommune 1999.

”Flere cykler på sikker vej i staten”

”Flere cykler på sikker vej i staten” er Transport- og Energiministeriets nye cykelstrategi og et bidrag til at få endnu flere danskere til at vælge cyklen og få cyklisterne sikkert til og fra arbejde, ud i naturen og til fritids-aktiviteter.