Tag Broer

Bløde trafikanter føres under rundkørsel

Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]

Idékatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer

Idekatalog for cykeltrafik – Udformning af færdselsarealer Afsnit om bl.a. broer, tunneler, bakker og trapper. Vejdirektoratet 2000.

Evaluering af Stibro – Næstved Kommune

Evaluering af Stibro – Næstved Kommune En evaluering af Stibroen i Næstved Kommune i forbindelse med Vejdirektoratets Trafikpulje og Rådighedspuljen.