Cykelviden

Med støtte fra Trafikministeriet åbnede Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket i 2001 et nyt website med bl.a. en database, debatforum og et nyhedsbrev. Formålet var at indsamle og formidle eksisterende og ny viden om sikker cykeltrafik især af trafikteknisk karakter – viden som er høstet gennem mange år i forskellige kommuner, amter og statslige instanser samt private virksomheder. Cykelviden har siden lanceringen været drevet og ejet af Dansk Cyklist Forbund. I 2008 gav Vejdirektoratet tilsagn om støtte til en opgradering af CYKELVIDEN.

Portalen og dens redskaber er et tilbud til ansatte og politikere i alle landets kommuner, amter og statslige instanser, til relevante konsulenter og private virksomheder samt til trafikfaglige og trafikpolitiske organisationer.

Databasen giver brugerne mulighed for at finde frem til en lang række interessante dokumenter (rapporter, notater, evalueringer og andre former for nedfældet viden om cykelstier, rundkørsler, vejkryds, trafiksikkerhed og mange andre emner). Og flere dokumenter er på vej ind i databasen.

Nyhedsbrevet redigeres af Cyklistforbundet i samarbejde med Cykelnetværket og udkommer i PDF-format efter behov – dog mindst seks gange årligt. Det skal ajourføre læserne om nyheder vedrørende sikker cykeltrafik – især af trafikteknisk karakter. Det skal gerne inspirere og måske skabe konstruktiv debat om udviklingen af et bedre og mere sikkert trafikmiljø i Danmark.

Sponsorer

Falco A/S er hovedsponsor på CYKELVIDEN.

Redaktion:

Dansk Cyklist Forbund
E-mail: info@cykelviden.dk

Adresse:

Cykelviden, c/o Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 5-7, 1362 København K
——————————————————————————–

Dansk Cyklist Forbund

…er en organisation, der arbejder for at forbedre cyklisternes forhold i den daglige trafik og på ferieturene. Målet er både at øge trafiksikkerheden og at øge brugen af cyklen til gavn for miljøet og folkesundheden. Cyklistforbundet har omkring 17.000 medlemmer. Det udgiver bladet CYKLISTER og står bag aktiviteter og kampagner som f.eks. “Vi cykler til arbejder” og “Alle Børn Cykler”. Se mere på Cyklistforbundets hjemmeside www.dcf.dk

Cykelnetværket

…har til formål at udveksle erfaringer og give inspiration i arbejdet med fremme af cykeltrafik og øge cyklisternes sikkerhed. Netværket består af teknikere fra en række kommuner, som har fokus på cykelplanlægning. De kommuner, som deltager i netværket, har alle fået støtte til et eller flere cykelprojekter gennem rådigheds-, sektor- eller trafikpuljen. Et-to gange om året mødes netværket og får ny viden via oplæg, ekskursioner og debat. Læs mere om netværket i menuen til højre.