Kategori Ikke kategoriseret

Skab cykelinfrastruktur der batter

For at få folk til at vælge cyklen skal der være god og sikker cykelinfrastruktur. Men hvilke tiltag virker egentlig bedst, og er der forskel på, hvilke tiltag der har størst effekt alt efter, hvor de laves?

Arbejde i undergrunden

Cykelviden er blevet flyttet, og det kan medføre enkelte småfejl – som rettes hurtigst muligt. Opdager du en fejl, kan du melde den til mih @ dcf.dk.

Nyt idékatalog sætter fokus på samspillet mellem cyklen og den kollektive trafik

Det skal være mere attraktivt at kombinere cyklen og den kollektive trafik. Et nyt idékatalog fra Trafikstyrelsen sætter fokus på bedre samspil mellem de to transportformer. Hver femte togpassager cykler allerede til stationen, og endnu flere kunne med fordel kombinere cyklen og toget. Halvdelen af befolkningen bor inden for 10 min. på cykel fra en [...]

Pulje til mere cykeltrafik 2009 for ansøgninger er udløbet

Ansøgningsfristen for den statslige “Pulje til mere cykeltrafik” udløb den 17. august 2009 og Vejdirektoratet har modtaget 133 ansøgninger. Ansøgningerne har en samlet projektsum på ca. 1 mia. kr., med varierende ansøgte tilskudsandele. I vedlagte tabel fremgår projektsummen opdelt pr. ansøger. Ansøgningerne fordeler sig på:  108 ansøgninger fra 64 kommuner 11 ansøgninger fra 9 virksomheder [...]

Ny Cykelpolitik for Frederiksberg Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2009 Cykelpolitik 2008-2012 for Frederiksberg Kommune. Visionen er at udvikle og bevare Frederiksberg Kommune som Danmarks mest cyklende by. Der er opsat konkrete mål indenfor følgende 7 områder: • Fremkommelighed • Sikkerhed og Tryghed • Fysiske anlæg • Kombinationsrejser • Børn på cykel • Information, kampagner og dialog med cyklister [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik kan nu søges

Nu kan der ansøges om midler fra “Pulje til mere cykeltrafik“. Ansøgningsfrist i 2009 er 17. august kl. 10. Ansøgningsmaterialet er foreløbigt og det endelige materiale vil foreligge den 3. juni 2009. I 2009 er der afsat en pulje på 100 mio. kroner til tilskud, som der kan ansøges om. Ansøgere kan opnå enten 30% [...]

Fra dør til dør – med cykel, tog og bus

HÆFTE: Fra dør til dør – med cykel, tog og bus [.pdf] Pointer, erfaringer og idéer. Hæftet er udgivet af Dansk Cyklist Forbund, HT og DSB S-tog, 1998. Redaktør: Paul Metelmann Redaktionsgruppen bestod af: Anne Pilegaard, Niels Gerner Larsen, Carina Botoft, Sofie Nielsen, Thomas Krag, Erik Kjærgaard, Lene Jensby og Niels Jensen