Kategori Databasen

Stadig sikrere at færdes i trafikken

Generelt er der sket et fald i risikoen for bl.a. fodgængere, cyklister og bilister på omkring 60% fra 1992-2007. DTU Transport har analyseret risikoen for en række trafikanttyper. I perioden 2000-2007 ses en fortsættelse af den faldende uheldsrisiko i trafikken, der er observeret i perioden 1992-1999. Set over perioden 1992-2007 er der tale om et [...]

Borgerworkshop skal fremme cyklismen

Borgerne i Helsingør inviteres til at proritere cykelindsatsen på en workshop. Det skal resultere i, at brugen af cykel fordobles over de næste fire år. I Helsingør er målet, at 25% af alle ture i 2012 skal foregå på cykel, hvor det i dag kun er ca. 12%. Derfor inviterer Helsingør Kommune borgerne til workshop [...]

Bevidste fejlhandlinger skyld i mange trafikulykker

Bevidste fejlhandlinger skyldes ikke mangel på kørerutine, men holdninger, normer, og hvordan andre opfører sig i trafikken, siger svensk trafikforsker. Den menneskelige faktor er medvirkende årsag til de fleste trafikulykker og i mange tilfælde er det bevidste fejlhandlinger, der fører til ulykkerne. I en ny svensk afhandling er der fokus på motiverne bag disse handlinger, [...]

Handlingsplan for trafiksikkerhed i Aalborg

En ny handlingsplan lægger rammerne for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aalborg, der skal nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne med 40% inden udgangen af 2012.

Fietsberaad Kennisbank

Fietsersbond,det hollandske cyklistforbund, har sammen med en række organisationer samlet i “Fietsberaad”, et cykelråd, lanceret en international vidensbank med en stor samling af udenlandsk litteratur og rapporter. Læs mere på Fietsberaads Kennisbank

Trafikpuljereview II

Trafikpuljereview II Evaluering af 6 demonstrationsprojekter under Trafikpuljen 1995-1997. Vejdirektoratet 1998

Trafikpuljereview

Trafikpuljereview Rapport 138 – evaluering af 5 demonstrationsprojekter under Trafikpuljen 1995. Vejdirektoratet 1997.

Den integrerede cykel

Den integrerede cykel – et forsøg på at udvikle en velegnet bycykel. Trafikdage 1994.

Cyklen som tilbringer til kollektiv trafik

Cyklen som tilbringer til kollektiv trafik Om potentialet i kombinationsrejser. Trafikdage 1995.

Trafikken på landet og til de små øer

Trafikken på landet og til de små øer Betænkning fra udvalg. Trafikministeriet 1997.