Forfatter Pablo Celis

Ny Cykelpolitik for Frederiksberg Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2009 Cykelpolitik 2008-2012 for Frederiksberg Kommune. Visionen er at udvikle og bevare Frederiksberg Kommune som Danmarks mest cyklende by. Der er opsat konkrete mål indenfor følgende 7 områder: • Fremkommelighed • Sikkerhed og Tryghed • Fysiske anlæg • Kombinationsrejser • Børn på cykel • Information, kampagner og dialog med cyklister [...]

Ny Cykelstihandlingsplan for Ålborg Kommune

Aalborg Kommune har vedtaget en Cykelstihandingsplan for 2009 med særligt fokus på gode og sikre muligheder for at transportere sig på cykel. De nuværende cyklister skal fortsat se cyklen som et godt transportmiddel, og der skal tiltrækkes nye cyklister. Investeringerne i cykeltrafik skal give gode rammer for borgerne i byerne såvel som i landdistrikterne. Investeringerne [...]

Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne – og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]

Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik kan nu søges

Nu kan der ansøges om midler fra “Pulje til mere cykeltrafik“. Ansøgningsfrist i 2009 er 17. august kl. 10. Ansøgningsmaterialet er foreløbigt og det endelige materiale vil foreligge den 3. juni 2009. I 2009 er der afsat en pulje på 100 mio. kroner til tilskud, som der kan ansøges om. Ansøgere kan opnå enten 30% [...]

Flere og flere bruger cykelhjelm

Rådet har netop lavet en ny stor undersøgelse om brug af cykelhjelme i bytrafikken i Danmark. Den viser at hjelmbrugen i gennemsnit er steget i næsten alle aldersgrupper. I gennemsnit kører 15 % af cyklisterne med cykelhjelm i forhold til 11 % i 2006. I 2004 var tallet helt nede på 6 %. Download rapporten [...]

Nyt nyhedsbrev fra CYKELVIDEN

I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om Cykelbyernes ankomst, om en ny landsdækkende kampagne for cyklistsikkerhed og om et internetbasseret “Best Practice Tool” til at overvinde barrierer for cykling. Download nyhedsbrevet her

CYKELVIDEN i nye klæder

Cykeldanmark er i en rivende udvikling og aldrig før har der været udsigter til så massive investeringer i cykeltrafikken i Danmark. Senest med Regeringens Grønne Transportplan er der afsat 1 mia. kroner over de næste 5 år til fremme af cyklismen. Alene dette vil formentligt føre til investeringer på samlet ca. 2.5 mia. kroner, når kommunernes medfinansiering [...]

Regeringens Grønne Transportpolitik

Den danske transportpolitik er i dag sat på et grønt spor frem til 2020. Aftalen indeholder overordnede grønne principper for transportpolitikken samt konkrete bane- og vejprojekter for ca. 87 milliarder kroner, hvoraf to tredjedele af investeringerne går til den kollektive trafik. Det er en bred forligskreds bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale [...]

At flytte korte bilture over på cyklerne

En ny analyse viser, at tiltag til at overflytte korte bilture til gang og cykel kan medføre en væsentlig stigning i cykeltrafikken. Men der skal en stor indsats til for at opnå mærkbar effekt. Det kan godt lade sig gøre at flytte op til 16 % af de korte bilture over på cyklerne – men [...]

Bløde trafikanter føres under rundkørsel

Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]