Forfatter Cykelviden

Cykelpuljen 2010 åbner for ansøgninger

Det er nu besluttet, at der skal åbnes for ansøgninger til Cykelpuljen 2010 og ansøgningsrunden er dermed begyndt. Der kan normalt søges 40 pct. tilskud til cykelprojekter i kommuner, virksomheder og organisationer. For innovationsprojekter er det dog muligt at søge 100 pct. tilskud, hvis projektets resultater over en bred front vil fremme cykling, såsom forsknings- [...]

Offentligt stelnummerregister på vej

Pengene strækker længere, hvis du køber cyklen brugt. Men som det er i dag, kommer forbrugeren nemt hjem med en stjålen cykel. Politiet har nemlig længe siddet tungt på det register, som kan fortælle om sælgeren har rent mel i posen eller ej. – Jeg fatter ikke, hvorfor forbrugerne ikke har adgang til et register, [...]

”Fremtidens trafik” – set med cyklistøjne

I januar 2009 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at dansk transportpolitik skal være grøn. Det skete med aftalen ”En grøn transportpolitik”, hvor parterne blev enige om, at cyklismen skal fremmes, hvor det er en realistisk mulighed. I april måned i år fremlagde transportministeriet så debatoplægget ”Fremtidens trafik” på en konference om strategiske [...]

Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station

Roskilde Station har Danmarks fjerde højeste antal passagerer, og det har skabt et stort pres på stationens cykelparkering – og tilsvarende utilfredshed med forholdene blandt stationens brugere. Derfor har kommunen indledt et målrettet samarbejde med DSB, der er mundet ud i en handlingsplan for en tidssvarende cykelparkering ved Roskilde Station. Planen sætter fokus både på [...]

København: Nyt fra verdens største cykelkonference

I år er Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vært for Velo-city Global 2010. Konferencen afholdes i samarbejde med Det Europæiske Cyklistforbund og løber fra 22.-25. juni 2010. Velo-city Global 2010 er verdens førende cykelkonference og forventes at tiltrække 1.000 planlæggere, forskere, NGO’er, embedsmænd og politikere, der alle arbejder for at fremme bæredygtighed og livskvalitet ved [...]

Kommunerne og Cykelpuljen for 2010

Cykelpuljen på 1 mia. kr. til fordeling i perioden 2009-14 er en del af den grønne transportpolitik, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 29. januar 2009. Oprindeligt var der afsat 100 mio. kr. til udmøntning i 2009, men politikerne besluttede sidste år at disponere et noget højere beløb – i alt [...]

Cykelnetværket er trådt ind i en ny fase

I februar blev Cykelnetværkets hjemmeside Cykelviden.dk relanceret. Nu følger nyhedsbrevet Cykelviden, som ved samme lejlighed har fået en formel redaktion der træder sammen i maj. Det er alt sammen udtryk for den forandring, som Cykelnetværket, har undergået fra og med årsskiftet. Netværket formaliseret I en årrække har Cykelnetværket levet i en ret uformel struktur, men [...]

Nyhedsbrev 25, nummer 1, 2010

I februar blev Cykelnetværkets hjemmeside Cykelviden.dk relanceret. Nu følger nyhedsbrevet Cykelviden, som ved samme lejlighed har fået en formel redaktion der træder sammen i maj. Det er alt sammen udtryk for den forandring, som Cykelnetværket, har undergået fra og med årsskiftet. Indhold Kommunerne og Cykelpuljen for 2010 København: Nyt fra verdens største cykelkonference Roskilde: På [...]

Cykelruteplanner på nettet

Der er grøde i cykelruteplanner-verden. Cyklisterne har længe ventet på et funktionelt værktøj, der kan gøre det lettere for cyklisten at finde vej. Et digitalt cykelrutekort kan udgøre et grundlag for cykelplanneren, men kommunerne har endnu ikke digitaliseret stinettet. Man kunne tænke sig at en cykelruteplanner blev integreret i Rejseplanen, hvorved man får en umiddelbar [...]

Vejregler for cykler

Ofte er vejreglerne i konflikt med ønskerne for at forbedre forholdene for cykeltrafikken: Eksempel 1: Det er vanskeligt at få tilladelse til cykling mod ensretningen i KBH. Der opstår konflikt med parkerede biler og politiet er sparsomme med dispensationer. Eksempel 2: Det røde skilt med hvid streg ”Indkørsel forbudt” må ikke suppleres med ”cyklister undtaget” [...]