Skab cykelinfrastruktur der batter

For at få folk til at vælge cyklen skal der være god og sikker cykelinfrastruktur. Men hvilke tiltag virker egentlig bedst, og er der forskel på, hvilke tiltag der har størst effekt alt efter, hvor de laves?

Forskerne i Bikeability-projektet søger svar på disse spørgsmål både inden for Danmarks egne grænser og i vores søstercykelland, Holland.

Hvor får man mest for pengene?

Projektet går grundigt til værks. Der skal indsamles data om cykelinfrastrukturprojekter i hele Danmark i perioden 1978-2009, og erfaringer – og ikke mindst projekternes effekt – skal evalueres.

Næste skridt bliver en sammenligning af en række forskellige cykelinfrastrukturprojekter i Danmark med eksempler fra bl.a. Århus, Odense og København.

Samtidig vil projektets hollandske partnere gennemføre et studie af en række af de hollandske cykelinfrastrukturprojekter, der har styrket den lokale cykeltrafik mest, og som aldrig eller kun enkelte gange er afprøvet i Danmark.

Endelig samles resultaterne af de tre første delprojekter i en komparativ analyse, der skal munde ud i en række anbefalinger af de tiltag inden for cykelinfrastruktur, der er mest effektfulde, hvis man vil styrke cyklingen i området mest muligt.

Arbejdsområdet ledes af Aalborg Universitet

Kontakt:

Henrik Harder: hhar@create.aau.dk