Så mange cyklister bliver der i fremtiden

Hvor mange cyklister genererer en cykelsti? Hvor mange cyklister genererer en cykelsti, hvor der er særlige lyssignaler med grønt for cyklister? Og hvor mange cyklister vil det generere, hvis vi skaber nogle über cykelvenlige bymiljøer?

Dette er nogle af de spørgsmål, som forskerne bag Bikeability-projektet søger svar på, og svaret skal findes via tre delundersøgelser:

Hvor skal vi hen du?

Først udarbejdes en model for cyklisters adfærd – herunder rutevalg. Undersøgelsen – der omfatter ca. 4.000 cyklister – udføres vha. spørgeskemaer og et såkaldt valgeksperiment, hvor cyklisterne bliver bedt om at vælge mellem alternative ruteforslag.  Desuden undersøges det, hvor cyklister har haft gode eller dårlige oplevelser i løbet af deres sidste cykeltur.

Dernæst anvendes GPS til at undersøge og analysere 200 cyklisters aktuelle adfærd og rutevalg gennem en uge.

Til sidst samles resultaterne i en overordnet model, der overføres til Odense Kommune og Vestvoldsruten i København og flere omegnskommuner.

Arbejdsområdet ledes af Københavns Universitet

Kontakt:

Hans Skov-Petersen: hsp@life.ku.dk