Miljøet har indflydelse på cyklismen

Forskerne bag Bikeability-projektet vil udarbejde et “bikeability-index”, der kan vise, hvor cykelvenligt et givent område er. Projektet vil gøre det muligt at benchmarke nye byområder i forhold til cykling samtidig med, at det vil identificere de vigtigste parametre, der skaber et cykelvenligt bymiljø.

En firetrinsraket

Det nye ”bikeability-index” vil blive etableret gennem en art firetrinsraket.

Udvalgte områder vil blive vurderet ud fra en række kriterier så som befolkningstæthed, adgang til grønne og rekreative områder, infrastruktur, områdets æstetiske udtryk og sikkerhed.

De samme områder vurderes derefter i forhold til deres “bikeability”, altså hvor cykelvenlige de er. Til denne del af projektet får forskerne hjælp af en række tilfældigt udvalgte voksne cyklister, der bliver udstyret med hver sin GPS.

Med udgangspunkt i resultaterne i trin 1 og 2 udarbejdes derefter en Bikeability-model, der viser sammenhængen mellem bestemte typer bymiljø og cykling.

Modellen kan så bruges til at forudse, hvor meget cykling, man kan forvente i nye områder.

Arbejdsområdet ledes af Syddansk Universitet

Kontakt:

Jens Troelsen: JTroelsen@health.sdu.dk