Hvorfor vælger danskerne cyklen?

Hvorfor vælger danskerne cyklen?

Det første delprojekt i Bikeability-projektet skal finde svaret.

Gennem tre undersøgelser vil projektet kunne identificere både muligheder og begrænsninger for udbredelsen af cyklismen og dermed bidrage med ny viden, der kan kvalificere beslutningstagernes strategier på cykelområdet.

København vs. Lemvig

Først skal det med udgangspunkt i DTU’s Transportvaneundersøgelse analyseres, hvordan cykling i Danmark varierer fra region til region. Hvor udbredt er det, og er der forskel på cyklisternes måde at agere på?

Cykling, mobilitet og livsstil

Dernæst gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med 4.000 deltagere, som skal afdække sammenhængen mellem livsstil og cykling for at identificere det potentiale eller de barrierer for cykling en bestemt livsstil indeholder.

Det tredje og sidste lag i projektet har en mere kvalitativ tilgang til emnet. Her er det de lidt mere uhåndgribelige faktorer så som selvopfattelse, sociale normer, cyklens status osv., der sættes under lup i dybdegående interviews.

Arbejdsområdet ledes af Københavns Universitet og DTU

Kontakt:

Thomas Sick Nielsen: Thnie@transport.dtu.dk

Trine Agervig Carstensen: tac@life.ku.dk