Byplanlægning bestemmer hvorfor og hvordan vi cykler

I januar 2010 blev snoren til projekt Bikeability klippet. Projektets formål er at undersøge, hvad der motiverer folk til at cykle og komme med forslag til, hvordan man kan skabe bedre forhold for cyklister. Der er tale om et bredt samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Delft Universitet i Holland. Til at undersøge den danske cykeladfærd har Universiteterne sammensat et meget internationalt team bestående af fire mænd fra henholdsvis Brasilien, Østrig, USA og Danmark. I denne artikel møder vi Victor Andrade fra Brasilien.

Byplanlægning bestemmer hvorfor og hvordan vi cykler

Af: Camilla Liv Andersen, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse

6.000 cyklister har de sidste par måneder fået en flyer stukket i hånden af Victor Andrade og hans kolleger fra Aalborg Universitet. Flyeren indeholdt en opfordring til cyklisterne om at lade forskerne få et kig ind i deres cykel liv, ved at svare på et spørgeskema. 1.100 svarede på spørgsmålene, og det skal gøre Victor Andrade og kolleger klogere på danskernes cykeladfærd.

På to hjul fra Rio De Janeiro til Ålborg Universitet

Victor Andrade er ansat på Aalborg Universitet for at undersøge hvordan cykelinfrastrukturen og forskellige designs påvirker danskernes cykeladfærd. Han er 35 år og har en Ph.D. i byplanlægning. Victor Andrade er født og opvokset i Rio De Janeiro – en by med 12 millioner indbyggere og en infrastruktur, der gør cykling til ekstremsport.

Da jeg var barn og familien skulle på cykeltur tog vi cyklerne bag på bilen og kørte ud til strandpromenaden, hvor det var sikkert at cykle”, fortæller Victor. ”Det var da også den danske cykelkultur og det store fokus, der på miljø og sundhed i hverdagslivet, der fik mig til at flytte til Danmark”, siger Victor.

De 6.000 flyers, der blev delt ud til cyklister på Bryggebroen i København, Hans Broges gade i Århus og på Vestergade i Odense, fik ca. 1.100 til at sætte sig bag tasterne, og svare på online-spørgeskemaet. Svarene skal danne grundlag for det videre forskningsarbejde.  Selvom der endnu er en del arbejde i at behandle data, peger Victor Andrade på nogle interessante forskelle og tendenser i de tre byer.

Det er cool at cykle i Danmark

Undersøgelsen viser, at det primært er mænd og kvinder mellem 20 og 50 år, med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der cykler i byen.”Det er interessant at denne gruppe er den største”, siger Victor.”Det siger noget om cykelkulturen i Danmark og kan give en indikation om, at det er cool at cykle Danmark. Man bliver set og er en del af bybilledet. Årsagen til at mange tager cyklen i stedet for andre transportmuligheder er ikke kun, at det er cool, men hovedsageligt fordi det er hurtigst og lettest at komme rundt i byen . Desuden betyder det meget, at man let kan parkere sin cykel, når man er nået frem. I Rio er det helt anderledes. Folk cykler fordi de ikke har råd til en bil. Derfor vil det oftest være folk uden uddannelse, der cykler”.

Byplanlægning afgør hvordan cyklen bruges

Victor peger på, at det kun er ridser i overfladen og at cykeladfærden i Danmark er mere nuanceret end som så. De tre steder er udvalgt fordi bydesignet og vilkårene for cyklisterne er meget forskellige. Bryggebroen i København forbinder to bydele og bruges primært til transport til og fra arbejde. I august blev Vestergade i Odense lukket for biler og bustrafik og omdannet til en gågade, hvor cykling er tilladt. Her skal cyklister køre udenom restaurantgæster, der sidder på udendørs cafe og mellem gående og legende børn. Det betyder at farten sættes kraftigt ned. Vestergade bruges derfor mindre som transportvej til og fra arbejde og mere til indkøb og shopping og rekreation. Hans Broges gade i Århus forbinder et boligområde med Banegården og indre by og bruges derfor både til transport til og fra arbejde men også til indkøb og shopping.

”Vi er i gang med at undersøge hvordan byplanlægning og cykelforholdene i byerne har indflydelse på cykeladfærden, og vil kunne sige meget mere, når vi er nået til bunds i undersøgelsen, Vi regner med at kunne give et mere nuanceret billede af hvordan bydesignet har indflydelse på cykeladfærd på Cykelkonferencen, der afholdes 1. og 2. november  i Fredericia”, slutter Victor Andrade.

For yderligere information kontakt

Adjunkt Victor Andrade mail: vsil@create.aau.dk tlf. Tlf.: 9940 3601

Koordinator Hans Skov Petersen Life mail: HSP@life.ku.dk tlf. 35 33 18 16