Når byplanlægningen prioriterer cykling

To præsentationer fra henholdsvis Tina Saaby, Københavns Kommune, og Palle Andersen, SBS Arkitekter, fra den nationale cykelkonference i Fredericia om byplanlægning og cyklisme.

Tina Saaby – Planlægge byer for mennesker:

Palle Andersen – eksempler fra Vollsmose og Fredericia: