Deltag i undersøgelsen af modulvogntog

Modulvogntog er ekstra lange lastbiler. De kan være op til 25,25 meter lange, hvilket er 6,5 meter længere end almindelige lastbiler. Og så kan de fragte mere gods.

Modulvogntogene har siden 2008 kørt på forsøgsbasis på udvalgte vejstrækninger i Danmark. Trafikanter kan møde modulvogntog på de fleste motorveje, på nogle landeveje og enkelte veje i byerne.

På vegne af Vejdirektoratet udfører Grontmij Carl Bro og Tetraplan en undersøgelse for at få bedre indsigt i trafikanternes oplevelser af modulvogntog i trafikken.

Deltag i undersøgelsen på www.tetraplan.dk/modulvogntog