Roskilde: På vej mod en cykelvenlig station

Roskilde Station har Danmarks fjerde højeste antal passagerer, og det har skabt et stort pres på stationens cykelparkering – og tilsvarende utilfredshed med forholdene blandt stationens brugere. Derfor har kommunen indledt et målrettet samarbejde med DSB, der er mundet ud i en handlingsplan for en tidssvarende cykelparkering ved Roskilde Station. Planen sætter fokus både på de fysiske anlæg og på at påvirke cyklisternes adfærd.

Stationsområde under forvandling

Hele området omkring Roskilde Station er i denne tid under forvandling. Et privat byudviklingprojektet omkring stationen vil medføre både nye butikker, hotel- og konferencecenter og bedre adgangsforhold til perronerne.
Men da projektets endelige form endnu er ukendt, har det udgjort en hindring for at få cykelforbedringer sat i værk.
DSB har været tvivlende over for at putte penge i nye anlæg, hvis fremtid er ukendt. Et akut behov for mere cykelparkering og bedre orden på Roskilde Station betyder dog, at parterne alligevel er blevet enige om en række tiltag, som skal give både cykelpendlerne og den øvrige færdsel omkring stationen bedre forhold.

Både bedre drift og indretning

På en kold og blæsende januardag gav repræsentanter fra Roskilde Kommune (RK) og DSB stationen et grundigt eftersyn for på det grundlag at aftale forbedringer af den daglige drift, og for at finde nye smarte måder, at indrette den eksisterende cykelparkering på.
Følgende indsatser for drift og udvikling blev aftalt:

1) Bedre information til stationens brugere

RK skal bruge kommunens cykelside (www.roskildecykelby.dk) til at fortælle, at der er god plads i DSB’s aflåste cykelafsnit. Især i den centrale, flotte og lyse kælder. DSB vil i øvrigt sørge for at parkeringen bliver mere attraktiv ved at lysne nedgangen og skilte bedre.

2) Flere og mere synlige cykelparkeringspladser

DSB fjerner en række buslæskure, som ikke længere er i brug. Her bliver plads til 30 cykler mere. Samtidig bliver cykelparkeringen i dette område meget mere synlig. Samtidig udskiftes plasttagene over et stort antal cykelparkeringspladser for at gøre forholdene mere indbydende, lyse og betryggende.

3) Øget tilgængelighed og færre gener for svage trafikanter

Kommunens mest perronnære cykelparkeringsplads har samtidig det mest kaotiske parkeringsmønster til stor gene for tilgængeligheden – ikke mindst for svage trafikanter. RK udvikler lige nu et forslag til nyindretning af denne plads. Grundidéen er at skabe orden ved at give terrænet en hældning, der vanskeliggør cykelparkering udenfor stativerne.

4) Daglig oprydning af cykler, som er ulovligt parkeret

Målet er at friholde gangveje og forskønne stationens fremtræden. DSB nedlægger tre bilparkeringspladser for at gøre plads til 60 cykler i åben parkering. Hvis antallet ikke er tilstrækkeligt, er DSB indstillet på at udvide
arealet. Pladserne er forbeholdt de ulovligt parkerede cykler, som dagligt flyttes af kommunens vejfolk. Cykelpendleren skal så gå 200 m for at hente sin cykel. Det får forhåbentlig en opdragende virkning.

5) Fjernelse af glemte og herreløse cykler

Målet er at frigøre kapacitet i de eksisterende stativer. RK og DSB hjælper hinanden med at rydde op i stativerne fire gange om året. Cyklerne er herefter fredede i fire uger.

Følg hvordan arbejdet skrider frem på www.roskildecykelby.dk
Af Jens Falk Jensen, Roskilde Kommune