Roskilde: Farlige huller lappes på fem dage

Roskilde Kommune står bag udviklingen af et digitalt kort, som har givet borgerne en nem vej til at rapportere om fejl og mangler på cykelstierne. Systemet har løst flere hundrede problemer, og kommunen får stor ros fra mange cyklister. Rapporteringssystemet er et led i kommunes digitale strategi, og alle borgere har fri adgang til det fra kommunens hjemmeside.
Roskilde Kommune har givet borgerne en løsningsgaranti på fem arbejdsdage, når det gælder trafikfarlige huller og glasskår, som ikke bliver taget ved den daglige fejning. Borgerne kan også markere mere omfattende problemer, hvor f.eks. en hel strækning trænger til vedligeholdelse.

Værktøj til langsigtet planlægning

Kortet fungerer ved, at borgeren åbner et kort på skærmen, zoomer ind, og markerer det sted på cykelstien, hvor der er et hul, glasskår eller andet der generer cyklisterne. Når der er klikket på kortet, går beskeden direkte til kommunens materielgård, som kan printe kortet ud og anvende det som arbejdspapir i felten.
Forvaltningen får samtidigt ved hjælp af kortet et godt overblik over den samlede tilstand på vej- og stinettet.
Værktøjet bliver på den måde et element i den langsigtede planlægning af driften af veje og stier.
Se det digitale rapporteringssystem på www.roskildecykelby.dk