Ny cykelforskning på vej

Mange mennesker sætter sig med største selvfølgelighed ind i bilen hver morgen for at køre til arbejde. Det på trods af, at de fleste bilister godt er klar over, at det er sundere og bedre for miljøet at cykle på arbejde.
Et nyt, stort forskningsprojekt på tre danske og et hollandsk universitet skal forsøge at klarlægge, hvilken effekt ændringer i det urbane miljø og cykelinfrastrukturen har. Forskerne vil desuden udvikle en metode til at
vurdere ændringer af eksisterende byrum.
- Bike-ability-projektet skal gerne munde ud i, at det bliver langt nemmere for planlæggerne i kommunerne at
lave en målrettet og effektiv indsats på cykelområdet – men også, at vi generelt får en større viden om, hvad
der giver folk lyst til at cykle, udtaler seniorforsker Hans Skov Petersen, fra Center for Skov, Landskab og
Planlægning på Københavns Universitet.

Fem forskningsprojekter i ét

Forskningsprojektet består af fem sammenhængende arbejdspakker, der fokuserer på forskellige aspekter ved analysen af cykling i relation til by-strukturer og cykelinfrastruktur.

1. Cycling Behaviour and its preconditions.

Vil analysere de bestemmende faktorer for cykeladfærd.
Eksempelvis motiver, livsstil, muligheder og begrænsninger.

2. Environmental Determinants for Bike-ability.

Vil forbinde GIS-data med objektive og subjektive målinger af cykling i udvalgte bykvarterer.

3. Choice Modelling for Simulation of Bicyclist Behaviour.

Vil udvikle en model, der kan simulere den enkelte cyklists bevægelse i et byområde som en reaktion på ændringerne i omgivelserne.

4. Interventions to the Bicycling Infrastructure.

Vil identificere infrastruktur samt elementer og ændringer, der kan hjælpe til at fremme cyklismen.

5. Planning Guidance and Dissemination.

Har til formål, at formidle resultaterne af det samlede forskningsprojekt, samt at tilvejebringe og fastholde en dialog mellem forskerne og slutbrugerne.
Deltagere i Bike-ability-projektet:
• Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet
• Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet
• Institut Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
• Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
• Kræftens Bekæmpelse
• Dansk Cyklist Forbund
• Delft University of Technology, Holland
• I-CE, Interface for Cycling Expertise, Holland
Bike-ability-projektet er støttet af det Strategiske Forskningsråd og blev igangsat januar 2010 og afsluttes i slutningen af 2013.