København: Nyt fra verdens største cykelkonference

I år er Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vært for Velo-city Global 2010. Konferencen afholdes i samarbejde med Det Europæiske Cyklistforbund og løber fra 22.-25. juni 2010. Velo-city Global 2010 er verdens førende cykelkonference og forventes at tiltrække 1.000 planlæggere, forskere, NGO’er, embedsmænd og politikere, der alle arbejder for at fremme bæredygtighed og livskvalitet ved hjælp af cykling.
Mange byer og lande verden over har allerede indset de mange fordele ved cykling, bl.a. i forhold til klima, forurening, energi, byliv, sundhed og trængsel.
Den hastigt stigende interesse for cykling har medført stor efterspørgsel på cykelekspertise – blandt andet fra Danmark.
Netop Danmarks status som en af verdens førende cykellande har gjort, at valget faldt på København som værtsby for Velo-city Global, og i løbet af hele konferencen vil byen fungere som showcase for cykelplanlægning med løbende besøg til konkrete løsninger i byens gader.

Et globalt konferenceprogram

Programmet på Velo-city Global 2010 byder på en lang række forskellige sessioner og formater, heriblandt 10 innovative workshops, 35 interaktive roundbords-præsentationer, 10 bemandede stande ved cykelløsninger ude i Københavns gader og 40 traditionelle powerpoint-oplæg fra hele verden.
Du vil også kunne opleve prominente hovedtalere såsom Jan Gehl, dansk byplanlægger med speciale i cykel- og fodgængervenlige byer, John Whitelegg, anerkendt engelsk forsker i bæredygtig transport, Enrique Penelosa, tidligere borgmester i den colombianske cykelby Bogotá og præsident for ITDP og Janette Sadik-Khan, transportkommissær for New York, som inspireret ikke mindst af København står bag en ambitiøs plan om at gøre byen mere levende og tilgængelig for cyklister og fodgængere.

Different Gears – Same Destination

Målet med Velo-city Global er at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling. Uanset niveauet for cykling i din by vil du få værdifuld viden og kontakter ved at deltage på Velo-city Global 2010.
Har du lyst til at udbrede kendskabet om et cykelprojekt, du arbejder med netop nu, vil vi gerne invitere dig til at deltage i sessionen Meet the Danes på konferencens 3. dag. Meet the Danes er en slags ’ekspertgalleri’, hvor konferencens udenlandske deltagere kan høre mere om danske cykelprojekter.
Send en mail til mariek@tmf.kk.dk hvis du er interesseret i at deltage i Meet the Danes.