Cykelnetværket er trådt ind i en ny fase

I februar blev Cykelnetværkets hjemmeside Cykelviden.dk relanceret. Nu følger nyhedsbrevet Cykelviden, som ved samme lejlighed har fået en formel redaktion der træder sammen i maj. Det er alt sammen udtryk for den forandring, som Cykelnetværket, har undergået fra og med årsskiftet.

Netværket formaliseret

I en årrække har Cykelnetværket levet i en ret uformel struktur, men nu er netværket formaliseret som forening med vedtægter og et årligt kontingent på 4.000 kr. Selv om kontingentet er relativt lavt, giver det mulighed for en langt mere systematisk mødestruktur og videndeling.
Den statslige cykelpulje fra januar 2009 har efter næsten ti år med lav aktivitet på cykelområdet skabt et nyt afsæt for indsatsen ude i kommunerne. Det forstærker behovet for erfaringsudveksling mellem kommunerne, så de nye investeringer kan få størst mulig effekt.
Netværket og Cykelviden vil følge udviklingen og bidrage til ideudviklingen i forhold til, hvilken rolle cyklen kan spille for vores mobilitet, og hvordan vi bedst udvikler Danmark som cykelland.
Cykelnetværket består pt. af 15 medlemmer – 13 kommuner, Vejdirektoratet (VD) og Dansk Cyklistforbund (DCF). Men netværket er primært kommunernes, så VD og DCF sidder med som aktører og videnscentre uden stemmeret. VD for at skabe mulighed for en mere uformel kontakt til kommunerne, mens DCF bl.a. varetager sekretariatsfunktionen.

Ny sponsoraftale for 2010

Mens netværkets aktiviteter finansieres gennem medlemskontingenter, er der for 2010 indgået sponsoraftale med Veksø og NRGI, som bidrager til driften af hjemmesiden og nyhedsbrevet.
Veksø indbyder desuden alle trafik- og byplanlæggere til cykelvidensdag onsdag d. 19. maj 2010. Arrangementet er gratis og byder bl.a. på oplæg af Lars Gemzø fra Gehl Architects om byplanlægning med fokus på bløde trafikanter.