Få inspiration på cykelkonference

På årets cykelkonference i oktober i Århus sætter Vejdirektoratet cyklens rolle i en grøn transportpolitik på dagsordenen. Den 28-29. oktober afholder Vejdirektoratet cykelkonference i DGI-huset i Århus. Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, Århus Kommune og Vej-EU. Se det foreløbige program her.

Cykelkonferencen er et led i Transportministeriets cykelstrategi og sætter i år fokus på cyklens rolle i en grøn transportpolitik. Konferencen vil bygge videre på den viden, der blev præsenteret på cykelkonferencen i Odense i 2008, samt give idéer og en lang række eksempler på initiativer og projekter, der kan fremme cykling.

God mulighed for at udveksle erfaringer
Cykelkonference varer to dage og vil omfatte en række indlæg fordelt på sessioner og workshops. Konferencen, der også tilbyder en cykeltur rundt i Århus for at blive inspireret af kommunens arbejde på cykelområdet, giver god mulighed for at udveksle erfaringer mellem myndigheder, organisationer, virksomheder og rådgivere.

Temaer på konferencen

Der vil bl.a. være indlæg inden for følgende temaer:

 • Cykelparkering
 • Samspil mellem cykler og offentlig transport
 • Cykelpuljen 2010
 • Cyklen i byplanlægningen
 • Vejregler for cyklister
 • ITS-løsninger for cyklister
 • Sikkerhed
 • Cykelhjelm og kommunernes rolle
 • Børn og unge – skolevejsanalyser
 • Cykling på arbejdspladsen
 • Rekreativ cykling.  

Holland, som er en af verdens førende cykelnationer, kommer med deres viden. Der vil også være mange gode eksempler fra de danske kommuner. Cyklen som fremtidens transportform vil blive perspektiveret af en fremtidsforsker.

Praktiske oplysninger
Tilmelding kan ske via VEJ-EU’s hjemmeside. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 23. september 2009. Se det foreløbige program her. Endeligt program vil foreligge ca. 1. september 2009.

Mulighed for udstilling
Der vil være mulighed for at stille mindre udstillinger op, standere med brochurer, plancher mv. Har du interesse i at komme med en udstilling eller lignende skal du kontakte Mette Dam Mikkelsen, mdm@vd.dk.