Nyt idékatalog sætter fokus på samspillet mellem cyklen og den kollektive trafik

Det skal være mere attraktivt at kombinere cyklen og den kollektive trafik. Et nyt idékatalog fra Trafikstyrelsen sætter fokus på bedre samspil mellem de to transportformer.

Hver femte togpassager cykler allerede til stationen, og endnu flere kunne med fordel kombinere cyklen og toget. Halvdelen af befolkningen bor inden for 10 min. på cykel fra en station, mens kun 20% kan nå stationen til fods inden for de samme 10 min. Cyklen er altså en central medspiller i bestræbelserne for at få flere til at tage toget. Mange steder er der også potentiale for et bedre samspil mellem cyklen og bussen. Især i områder, hvor der er lidt længere afstand mellem stoppestederne.

For at styrke kombinationen af cyklen og den kollektive trafik, skal samspillet fungere optimalt. Det handler ikke kun om de rigtige cykelstativer de rigtige steder, men også om hurtige og sikre cykelveje, tryghed, oprydning, cykelmedtagning, pendlercykler mv. Det er helt afgørende, at brugerne er tilfredse med løsningerne. Derfor er cykel-togpendlere blevet spurgt om, hvad der i deres øjne karakteriserer det gode samspil. Idékataloget inddrager også eksisterende viden og erfaringer, og i ord og billeder præsenteres idéer til det gode samspil på hele rejsen fra dør til dør.

Idékataloget er en udløber af Transportministeriets cykelstrategi fra 2007, og er udarbejdet i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund, Movia, DSB, Metroselskabet, Midttrafik samt Århus, Odense og Københavns kommuner.

Hent Idékataloget her.