Pris på 200.000 til trafiksikkerhed

Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister.

“Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!”  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det skriver sikkertrafik.dk.

GF Sikkerhedspris, der er på ialt 200.000 kroner, har tidligere givet støtte til bl.a. køretekniske kurser for motorcyklister, forbedret førstehjælpsundervisning på et køreteknisk anlæg, øget trafiksikkerhed for hjemmehjælpere samt en gå- og cykelbusordning og en trafikuddannelse for skolebørn.

Rettes mod særlige trafikantgrupper
Der kan gives støtte til tiltag rettet mod specielle trafikantgrupper: cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister, medarbejdere i en virksomhed, beboere i et kvarter eller en landsby.

Det er en national priskomite, som vælger vinderprojekterne ud. Formand er dokumentationschef i Rådet for Større Færdselssikkerhed, Jesper Sølund. I udvælgelsen lægger komiteen vægt på, at projekterne både skaber lokal synlighed om trafiksikkerhed, og samtidig virker som inspiration for andre.

Ansøgningsfrist er 1. september 2009 – læs mere på sikkertrafik.dk