Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed

Kan jeg medvirke til at redde liv i trafikken? Svaret er ja, og det er nu blevet nemmere.

Trafitec har for Vejdirektoratet udarbejdet et effektkatalog med 62 tiltag, som kommuner, Vejdirektoratet og Transportministeriet kan gennemføre. Kataloget giver svar på, hvordan tiltaget virker på trafiksikkerheden og hvornår det kan betale sig at gennemføre. Og hvor mange trafikdræbte og -kvæstede tiltaget kan forebygge på landsplan.

Effektkataloget kan ses via nedenstående link.

Effektkatalog – Viden til bedre sikkkerhed

Trafitec har med baggrund i effektkataloget udarbejdet et regneark, der viser for hver enkelt af de 98 danske kommuner, hvad 27 vejtekniske, 5 kampagnemæssige og 2 organisatoriske tiltag potentielt kan give af sikkerhedsforbedringer på kommuneveje. Kun lønsomme tiltag er vist. Og man kan erfare i hvilke kryds og på hvilke vejstrækninger, det kan betale sig at etablere de vejtekniske tiltag – og hvad man kan forvente at få ud af det, rent sikkerhedsmæssigt.

 Regnearket kan ses via nedenstående link.

Regneark – Trafiksikkerhedstiltag i kommuner