Pulje til mere cykeltrafik 2009 for ansøgninger er udløbet

Ansøgningsfristen for den statslige “Pulje til mere cykeltrafik” udløb den 17. august 2009 og Vejdirektoratet har modtaget 133 ansøgninger. Ansøgningerne har en samlet projektsum på ca. 1 mia. kr., med varierende ansøgte tilskudsandele. I vedlagte tabel fremgår projektsummen opdelt pr. ansøger.

Ansøgningerne fordeler sig på:

  •  108 ansøgninger fra 64 kommuner
  • 11 ansøgninger fra 9 virksomheder
  • 10 ansøgninger fra 6 organisationer
  • 3 ansøgninger fra 2 forskningsinstitutioner
  • 1 ansøgning fra en region

Vejdirektoratet er i gang med at gennemgå samtlige ansøgninger til brug for en indstilling med efterfølgende politisk behandling.