Ny Cykelpolitik for Frederiksberg Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2009 Cykelpolitik 2008-2012 for Frederiksberg Kommune. Visionen er at udvikle og bevare Frederiksberg Kommune som Danmarks mest cyklende by. Der er opsat konkrete mål indenfor følgende 7 områder:

• Fremkommelighed
• Sikkerhed og Tryghed
• Fysiske anlæg
• Kombinationsrejser
• Børn på cykel
• Information, kampagner og dialog med cyklister
• Opfølgning og forhold til anden planlægning

Næste skridt er at få udarbejdet en cykelhandlingsplan, som kommer til at indeholde konkrete forslag til handlinger for at kunne opnå målene i cykelpolitikken.