Ny Cykelstihandlingsplan for Ålborg Kommune

Aalborg Kommune har vedtaget en Cykelstihandingsplan for 2009
med særligt fokus på gode og sikre muligheder for at transportere
sig på cykel. De nuværende cyklister skal fortsat se cyklen som
et godt transportmiddel, og der skal tiltrækkes nye cyklister.
Investeringerne i cykeltrafik skal give gode rammer for borgerne
i byerne såvel som i landdistrikterne. Investeringerne skal
desuden ses som en investering i borgernes sundhed.
Cykelstihandlingsplanen rækker frem mod år 2020 og danner
grundlag for planlægningen på cykelområdet de kommende 4 år.