Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik kan nu søges

Nu kan der ansøges om midler fra “Pulje til mere cykeltrafik“. Ansøgningsfrist i 2009 er 17. august kl. 10.
Ansøgningsmaterialet er foreløbigt og det endelige materiale vil foreligge den 3. juni 2009.

I 2009 er der afsat en pulje på 100 mio. kroner til tilskud, som der kan ansøges om. Ansøgere kan opnå enten 30% eller 50% tilskud. Samlet drejer det sig om i alt 1 mia. kroner i perioden 2009-2014. Midlerne vil blive anvendt til dels statsvejsprojekter dels tilskud til projekter i kommuner, organisationer og virksomheder.