CYKELVIDEN i nye klæder

Cykeldanmark er i en rivende udvikling og aldrig før har der været udsigter til så massive investeringer i cykeltrafikken i Danmark. Senest med Regeringens Grønne Transportplan er der afsat 1 mia. kroner over de næste 5 år til fremme af cyklismen. Alene dette vil formentligt føre til investeringer på samlet ca. 2.5 mia. kroner, når kommunernes medfinansiering medregnes.

CYKELVIDEN vil gerne være med til at afspejle denne udvikling og 2009 vil derfor også blive et skelsættende år for det efterhånden 7 år gamle nyhedsbrev. Hjemmesiden er kommet i et nyt layout og forventes i løbet af 2009 yderligere forbedret med en lang række nye features,der vil styrke vidensdelingen indenfor cykeltrafikområdet. Herunder muligheden for at landets kommuner kan have deres egen underside på hjemmesiden. Målet er, at CYKELVIDEN inden udgangen af 2009 skal have manifesteret sig som den største og mest seriøse fælles-kommunale vidensportal for cykeltrafik.

Opdateringen af hjemmesiden i 2009 er muliggjort via medfinansiering fra Vejdirektoratet.