Handlingsplan for trafiksikkerhed i Aalborg

En ny handlingsplan lægger rammerne for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aalborg, der skal nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne med 40% inden udgangen af 2012.

På fem år – fra 2003 til 2007 – er der sket 2.960 trafikuheld på vejene i Aalborg Kommune, hvoraf 86% er sket på kommuneveje. “Kommunen har derfor som vejbestyrelse et stort ansvar i forhold til trafiksikkerheden på dette vejnet,” kan man læse i Aalborgs nye trafiksikkerhedsplan.

Kræver en særlig indsats

I lighed med Færdselssikkerhedskommissionens seneste handlingsplan har kommunen et mål om at nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne med 40% inden udgangen af 2012 – og at nå dette mål kan ikke gøres uden en særlig indsats på trafiksikkerhedsområdet.

En overordnet strategi

Kommunens handlingsplan (pdf) indeholder en overordnet strategi for trafiksikkerheden på det politiske, vejtekniske og informationsmæssige område. De lokale indsatsområder omfatter:

  • Trafiksikkerhedsrevision – gennemføres ved alle større vejprojekter
  • Sorte pletter – systematisk udpegning og udbedring hvert år, herunder f.eks. ombygning af kryds
  • Bygennemfarter – sanering/hastighedsdæmpning af strækninger i byer med gennemkørende trafik
  • Strækninger i åbent land – gennemgang og ombygning
  • Faste genstande – sanering af påkørselsfarlige genstande i vejsiden på udvalgte strækninger
  • Cyklister og knallertkørere – forbedring af sikkerheden for cyklister og knallertkørere, særligt i kryds
  • Kampagner og information på en række indsatsområder
  • 4 mio. kr. til sort plet-arbejde i 2009

Budgettet for investeringer i vejanlæg og kampagner i perioden 2009 til 2012 ligger på i alt 16,65 mio. kr. Alene i 2009 er der afsat 4 mio. kr. til bekæmpelse af sorte pletter, fordi der er et stort potentiale i at udbedre de mest uheldsbelastede steder på vejnettet, især gennem ombygninger og ændringer af kryds