Borgerworkshop skal fremme cyklismen

Borgerne i Helsingør inviteres til at proritere cykelindsatsen på en workshop. Det skal resultere i, at brugen af cykel fordobles over de næste fire år.

I Helsingør er målet, at 25% af alle ture i 2012 skal foregå på cykel, hvor det i dag kun er ca. 12%. Derfor inviterer Helsingør Kommune borgerne til workshop for at debattere og prioritere kommunens fremtidige indsats på cykelområdet.

Skal det handle om bedre cykelparkering eller flere cykelstier? Og hvilke kampagner skal sættes i gang? Det er nogle af emnerne for workshoppen, der afholdes søndag den 16. november i Helsingør. Her er der fokus på kommunens nye cyklisthandlingsplan og fireårige strategi for fremme af cyklismen i kommunen. 

Skal danne baggrund for den endelige prioritering

Workshoppen vil blive opdelt i en generel præsentation af cyklisternes forhold i Helsingør kommune efterfulgt af et gruppespil, hvor en masse fiktive millioner af kroner skal prioriteres på en række forskellige indsatser.

Resultatet af workshoppen vil danne baggrund for den endelige prioritering af indsatser i kommunens kommende cyklisthandlingsplan.

Yderligere informationer kan hentes på: www.cyklisterneskommune.dk