Bløde trafikanter føres under rundkørsel

Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler.
Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres gennem 4 stk. cykelsti-tunneler under rundkørslen. Bygherre: Viborg Kommune. Pris: 13,5 mio. kroner.

Det drejer sig om en udvidelse af den eksisterende rundkørsel i krydset Randersvej-Houlkærve-Tapdrupvej ved Viborg. Der bygges fire stitunneler, så cyklister og fodgængere kommer til at krydse rundkørslen i et niveau under bilerne.

Bløde trafikanter holdes væk fra biltrafik

“Med de underjordiske stier får vi cyklister og fodgængere væk fra den meget trafikerede rundkørsel, og med de to spor kommer trafikken i rundkørslen til at glide lettere,” siger Eigil Jensen, formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune.

Til dagligt færdes ca. 16.000 bilister ad Randersvej, og det gør vejen til en af de mest trafikerede i Viborg.

Etablering af ny bydel

Udvidelsen af rundkørslen sker i forbindelse med etablering af en ny bydel ved Randersvej øst for Tapdrupvej, hvor der bygges et centerområde med blandt andet en større dagligvareforretning.

I sommeren 2008 blev en anden rundkørsel syd for den 2-sporede rundkørsel etableret sammen med et stianlæg, så næste år vil der være gode stiforbindelser mellem boliger på begge sider af Randersvej, de nye butikker samt børnehaven i det nye område syd for Randersvej.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, eller Benny Taul Bjerre, Viborg Ingeniørerne.