Bevidste fejlhandlinger skyld i mange trafikulykker

Bevidste fejlhandlinger skyldes ikke mangel på kørerutine, men holdninger, normer, og hvordan andre opfører sig i trafikken, siger svensk trafikforsker. Den menneskelige faktor er medvirkende årsag til de fleste trafikulykker og i mange tilfælde er det bevidste fejlhandlinger, der fører til ulykkerne.

I en ny svensk afhandling er der fokus på motiverne bag disse handlinger, og det viser sig at holdninger, normer og andres opførsel spiller en stor rolle for, hvordan vi reagerer. Det anslås, at 63% af trafikulykkerne udelukkende skyldes menneskelige fejl.

3 typer fejlhandlinger

I studier af bilisters opførsel er tre forskellige typer af menneskelige fejlhandlinger blevet identificerede: Fejlbedømmelser, rutinefejl og bevidste fejlhandlinger. En typisk fejlbedømmelse er, at føreren undervurderer et andet køretøjs hastighed, mens en rutinefejl kan være at glemme sikkerhedssele, og en bevidst fejlhandling at køre alt for hurtigt.

Behov for øget viden om baggrund for adfærd

“Bevidste fejlhandlinger skyldes ikke mangel på kørerutine, men holdninger og normer: Hvordan bilisten vurderer sin egen adfærd. Vil man begrænse antallet af ulykker, er der behov for øget indsigt i de faktorer, der motiverer denne adfærd,” siger Sonja Forward fra Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

I sin afhandling har hun sat fokus på to forskellige slags bevidste fejlhandlinger, nemlig overtrædelse af fartgrænser og overhaling under dårlige sigtbarhedsforhold. Resultatet viser, at årsagen til disse fejlhandlinger i 33-53% af tilfældene bunder i bilistens holdninger og normer, og hvordan vedkommende selv oplever at have kontrol over situationen.

Hvordan andre opfører sig har også betydning

Det spiller også ind, hvordan man opfatter, at andre opfører sig i ttrafikken, hvilket især har betydning i risikofyldte situationer,  f.eks. under dårlige sigtbarhedsforhold.

“I denne situation bruger bilisterne andre som reference og støtte for egne handlinger,” siger Sonja Forward, der påpeger, at også vane ofte har indflydelse, idet man helt enkelt slutter, at en handling ikke fører til noget negativt, fordi den ikke plejer at gøre det. 

Meget private forhold

“Det handler om forhold, der er meget private – om hvordan vi tænker om ting og sager. Den gruppe af bilister, som tager risici i trafikken og som kører 15-20 km/t for hurtigt, er anderledes end andre, der ikke handler på den måde,” siger Sonja Forward til Sveriges Radio.

Afhandlingen er baseret på 50 dybdeinterviews og 2.000 respondenter i en spørgeskema-undersøgelse.